service1
service2

Um Ístak

Framkvæmdagleði í fyrirrúmi

ÍSTAK er verktakafyrirtæki sem annast margskonar verkefni svo sem byggingaframkvæmdir, virkjanir, stóriðjuframkvæmdir, jarðvinnuverk, mannvirkjagerð, hafnargerð sem og vega- og brúargerð. ÍSTAK hefur verið leiðandi verktakafyrirtæki á Íslandi í yfir 40 ár og hefur  sett mark sitt á verklegar framkvæmdir á Íslandi sem og víðar.

Hjá ÍSTAKI starfa nú yfir 200 manns sem búa yfir mikilli þekkingu og er mannaflinn, tækjakosturinn og öflugt eignarhald það sem rennur styrkum stoðum undir fyrirtækið. ÍSTAK tekur að sér verk af öllum stærðum og eru helstu markaðssvæði ÍSTAKS Ísland, Færeyjar og Grænland.

ERT ÞÚ AÐ LEITA AÐ VINNU?

HVAÐ GERUM VIÐ?

VIÐ VINNUM AÐ FJÖLBREYTTUM VERKEFNUM

VERKEFNI

NOKKUR DÆMI AF VERKEFNUM SEM VIÐ HÖFUM KOMIÐ AÐ

FRÉTTIR

FYLGSTU MEÐ ÞVÍ SEM ER AÐ GERAST HJÁ OKKUR