Rafræn vöktun

Ábyrgðaraðili vöktunarinnar er : Staðarstjóri verks

Tilgangur vöktunarinnar: Í öryggis- og eignavörsluskyni. 

Heimild til vinnslu:: Vöktun fer fram til að gæta lögmætra hagsmuna Ístaks, starfsmanna, verkkaupa og undirverktaka af öryggis- og eignavörslu. 

 

Tegundir persónuupplýsinga: Unnið er með myndefni sem verður til við vöktunina þar sem sjá má einstaklinga sem fara um vinnusvæði Ístaks og athafnir þeirra.

Viðtakendur: Myndefni er aðgengilegt þeim vinnsluaðila sem hefur umsjón með framkvæmd vöktunarinnar, starfsmönnum upplýsingatæknisviðs, gæða- og öryggisstjóra, forstjóra, framkvæmdastjórum og staðarstjóra. Efni með upplýsingum um slys eða refsiverðan verknað getur jafnframt verið afhent lögreglu. Einnig getur efni verið afhent tryggingafélagi sé það nauðsynlegt vegna tryggingamáls. Sjá að öðru leyti 5. og 10. gr. reglna nr. 50/2023 um rafræna vöktun. 

Varðveislutími myndefnis: Myndefni er varðveitt í 30 daga og er síðan eytt. Þó geta upptökur verið varðveittar lengur sé það nauðsynlegt til að krafa verði afmörkuð, sett fram eða varin vegna dómsmáls eða annarra slíkra laganauðsynja. Ef myndefni er afhent lögreglu er öðrum eintökum af efninu eytt. Sjá að öðru leyti 2. tölul. 2. mgr. 5. gr. og 11. gr. reglna nr. 50/2023 um rafræna vöktun.

Réttindi einstaklinga: Þú átt rétt á að skoða myndefni þar sem þú sést. Einnig áttu rétt á að fá afrit af slíku myndefni að því gefnu að það skerði ekki réttindi og frelsi annarra. Að öðru leyti fer um réttindi þín samkvæmt III. kafla laga nr. 90/2018 um persónuvernd og vinnslu persónuupplýsinga. Athugasemdir eða andmæli við framkvæmd og/eða ábendingar skal senda í tölvupósti til mannauðsstjóra Ístaks með því að senda tölvupóst á netfangið hr@Ístak.is

Réttur til að leggja fram kvörtun hjá Persónuvernd: Þeir sem sæta rafrænni vöktun eiga rétt á að leggja fram kvörtun hjá Persónuvernd ef þeir telja að vinnsla persónuupplýsinga þeirra gangi gegn persónuverndarlögum.