Umhverfisstefna Ístaks

Það er stefna Ístaks að umgangast náttúruna með virðingu og valda ekki meira álagi á vistkerfi, einstaka dýrategundir eða nánasta umhverfi en er heimilað og fyrirséð vegna framkvæmdar einstakra verkefna.

Þessum árangri hyggjumst við ná með því að:

• Kynna starfsmönnum Ístaks reglur er gilda um umhverfismál og ábyrga umhverfishegðun.  

 

• Kynna starfsmönnum verka sem hafa farið í gegnum umhverfismat innihald þess.  

 

• Kynna starfsmönnum verka sem ekki hafa farið í gegnum umhverfismat um vernduð svæði, náttúruminjar eða annað í umhverfinu sem getur skaðast vegna starfsemi verksins.  

• Skipuleggja innkaup þannig að þau valdi sem minnstu álagi á umhverfið  

 

• Flokka úrgang frá vinnustöðum og höfuðstöðvum, samkvæmt flokkunarreglum viðkomandi sveitafélags. 

 

• Nota endurnýjanlega orkugjafa þegar því verður við komið.

Ístak hefur sett sér eftirtalin markmið til að framfylgja umhverfisstefnunni:

• Starfsmenn hljóti fræðslu vegna vinnutengdra umhverfismálefna.  

 

• Vinnu verði hagað þannig að hún samræmist umhverfismati þegar það liggur fyrir.  

 

• Vinnu verði hagað þannig að náttúruminjar eða lífríki skaðist ekki.  

 

• Að kaupa umhverfisvottuð efni og draga úr notkun efna sem stuðla að mengun jarðar þegar þess er kostur.  

 

• Að huga að við innkaup endurnotkun efna og efni sem keypt eru sé hægt að endurvinna. 

 

• Að auka endurvinnslu og endurnotkun efna frá verkstöðum og að draga þannig úr magni úrgangs.  

 

• Að forðast að fá ekki athugasemd vegna umhverfismála frá opinberum aðilum.